HCM Khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phầnchuẩn y hệ thống giao tế

Thảo luận trong 'Máy Ảnh, Ống Kính' bắt đầu bởi Mai0phuoX, 23/7/19.

 1. Mai0phuoX

  Mai0phuoX Tiểu Thương Mới

  Tham gia:
  18/6/18
  Bài viết:
  37
  Đã được thích:
  0
  Khai thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa khi chuyển nhượng cổ phần
  Cơ sở pháp lý:

  Thông tư 111/2013/TT-BTC
  Thông tư 156/2013/TT-BTC
  Thông tư 92/2015/TT-BTC
  Thu nhập khi chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần để tính thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa theo quy định của pháp luật thuộc vào thu nhaoaj từ chuyển nhượng chứng khoán. Điểm b khoản 4 Điều 2 Thong tư 111/2013/TT-BTC quy định:

  “Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái khoán, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”

  [​IMG]

  Nguyên tắc khai thuế

  Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC

  cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của Công ty đại chúng giao thiệp tại Sở giao tiếp chứng khoán không phải khai thuế trực tiếp với cơ thuế quan, Công ty chứng khoán, nhà băng thương mại nơi cá nhân chủ nghĩa mở tài khoản lưu ký, Công ty quản lý quỹ nơi cá nhân chủ nghĩa ủy thác quản lý danh mục đầu tư khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này.
  cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng chứng khoán không phê duyệt hệ thống giao tế trên Sở giao thiệp chứng khoán:
  cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tụ tập tại trọng tâm lưu ký chứng khoán không khai thuế trực tiếp với cơ thuế quan, Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương nghiệp nơi cá nhân mở account lưu ký chứng khoán khấu trừ thuế và khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này.
  cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông không khai thuế trực tiếp với cơ thuế quan, Công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông khấu trừ thuế và khai thuế theo chỉ dẫn tại khoản 1 Điều này.
  cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thuộc trường hợp nêu tại tiết a.1, a.2, khoản này khai thuế theo từng lần nảy.
  Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi danh sách cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng chứng khoán không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã hoàn tất nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.
  Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp thực hiện khai thay hồ nguyên sơ thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa. Doanh nghiệp khai thay ghi của “Khai thay” vào phần trước mức “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn thể hiện người nộp thuế là cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng chứng khoán.

  Cuối năm nếu cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.
  Hồ nguyên sơ thuế

  Hồ nguyên sơ từng lần phát sinh

  Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế hướng dẫn tại tiết a.3, khoản này gồm:

  Tờ khai mẫu số 12/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này
  Bản chụp giao kèo chuyển nhượng chứng khoán.
  Cơ thuế quan lập Thông báo số thuế phải nộp mẫu số 12-1/TB-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cá nhân.

  Hồ sơ khai quyết toán thuế

  Hồ nguyên sơ quyết toán thuế đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán gồm:

  Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 13/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.
  Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm theo mẫu số 13-1/BK-TNCN kèm theo Thông tư này.
  Bản chụp các hóa đơn, chứng từ chứng minh phí khác liên can đến việc chuyển nhượng chứng khoán và cá nhân ký cam kết chịu nghĩa vụ vào bản chụp đó.
  Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ trong năm và cá nhân chủ nghĩa ký cam kết chịu bổn phận vào bản chụp đó.
  Nơi nộp hồ sơ khai thuế

  cá nhân chủ nghĩa thuộc diện trực tiếp khai thuế từng lần nảy sinh nêu tại điểm a.3 khoản này nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp phát hành chứng khoán mà cá nhân chuyển nhượng.
  cá nhân có đề nghị quyết toán thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:
  cá nhân chủ nghĩa chỉ chuyển nhượng chứng khoán tại một Công ty chứng khoán nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý công ty chứng khoán.
  Các trường hợp chuyển nhượng chứng khoán khác, cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cưtrú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).
  vận hạn nộp hồ nguyên sơ thuế

  Thời hạn nộp hồ nguyên sơ thuế đối với cá nhân thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ ngày hiệp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực theo quy định của pháp luật.
  Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
  Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì thời khắc nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là trước khi làm thủ tục thay đổi danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật.
   

Chia sẻ trang này